MILKin kevätkokouksen 2019 kuulumisia

MILKin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin kerhon Malmin-kerhotalolla torstaina 25. huhtikuuta 2019. Kevätkokouksessa käytiin läpi sääntöjen mukaiset asiat kuten vahvistettiin edellisen vuoden tilinpäätös ja tutustuttiin kerhon vuoden 2018 toimintakertomukseen. MILKin talous on hyvässä kunnossa. Kerhon toiminta on ollut varsin vakaata viime vuodet. Lentomääriä on vielä varaa kasvattaa,  samoin lentokoulutustoiminnassa on vielä vähän vapaata kapasiteettia. Kerhon opettajatilanne on hyvä.

Kalustoasiat keskustelussa

Kokouksessa keskusteltiin mm. kalustoasioista. Lentokaluston suunnittelu on tärkeä aihe valmisteilla olevan ultrien painorajamuutoksen takia. Koneiden hankinta pyritään ajoittamaan niin, että se voidaan toteuttaa hyödyntäen uusien painorajaluokkien mukaisia määräyksiä.

Tulevaisuuden näkymät

MILK arvioi, että kerhon toiminta jatkuu vakaana tulevaisuudessakin. Kerho on jo tehnyt varautumissuunnitelman siltä varalta, että Malmin lentotoiminta loppuu. Kerhon hallitus sai kevätkokouksessa valtuudet toteuttaa varautumissuunnitelman mukaiset toimet tarpeen mukaan. Selkeä näkemys keskustelussa kuitenkin oli, että toimintaa Malmilla jatketaan niin kauan kun se on mahdollista. MILK tukee kaikkia toimia, joilla lentotoimintaa Malmilla voitaisiin jatkee myös tulevina vuosina.

Vuoden 2018 Oppilas ja opettaja

Kevätkokouksessa on perinteisesti jaettu erilaisia tunnustuksia. Vuosi 2019 on MILKin 30. juhlavuosi ja osa tunnustuksista julkaistaan vastan juhlavuoden päätapahtumassa, MILK Gaalassa toukokuun alussa. Kevätkokouksessa julkaistiin kuitenkin Vuoden Oppilas 2018 ja Vuoden Opettaja 2018.

Vuoden Oppilas 2018 tunnustuksen sai Tero Holländer. Tero on tuore ilmailuharrastaja joka on aktiivisesti osallistunut myös muuhun kerhotoimintaan. Hän on mm. kiinnostunut koneiden huoltotoiminnasta ja toimii kerhon uusimman koneen OH-U675 koneisäntänä. Onnittelut Terolle!

Vuoden Opettaja 2018 tunnustuksen sai Seppo Sirviö. Seppo on lennonopettajaharjoittelija ja kehittänyt aktiivisesti kerhon opetustoimintaa mm. uudistamalla koulutusmateriaalia ja hän osallistunut kerhon toimintaan muutenkin. Seppo  on mm. toteuttanut yhdessä koulutuspäällikkö Armin Zügerin kanssa kerhon uudet web-sivut. Onnittelut Sepolle!

Vuoden Oppilas 2018         Tero Holländer

Vuoden Opettaja 2018        Seppo SirviöIntra