Ultrakevytlentäjän lupakirjakurssi 2021

Tervetuloa oppimaan ultralentäjäksi!

Kurssilla opit tarvittavat tiedot ja taidot ultrakevytlentokoneen turvalliseen ohjaamiseen ja pääset mukaan todella antoisaan harrastukseen!

Mäntsälän Ilmailukerho MILK järjestää vuosittain ultrakevytlentäjän lupakirjakursseja uusille harrastajille. MILK on kouluttanut UP-lentäjiä jo yli 30 vuoden ajan. MILK on maanlaajuisesti tunnettu korkeasta koulutusosaamisestaan ja nykyaikaisesta lentokalustostaan. Järjestämme myös muuntokoulutusta muiden ilma-alusluokkien lupakirjojen haltijoille.

MILK noudattaa Suomen Ilmailuliiton laatimaa ja ilmailuviranomaisen hyväksymää Ultrakevytlentokoulutusohjelmaa (2014).

OH-U665-2

UP-lentäjän lupakirjakurssissa on kolme osaa:

1. Koulutuksen infotilaisuus

Ennen kurssin aloittamista pidettävä koulutuksen infotilaisuus, jossa käydään läpi alkavan koulutuksen sisältö ja aikataulu sekä UP-lentolupakirjan saamisen edellytykset.

Aika: lauantai 23.1.2021 klo 15:00
Paikka: Suomen Ilmailuliiton rakennus, Helsinki-Malmin lentopaikka
Infotilaisuus on ilmainen, ja ilmoittautuminen ei vaadita

2. Teoriakoulutusosa 48 tuntia

Kurssilla opit ultralentämistä varten tarvittavat teoreettiset tiedot ja taidot. Kurssin muoto (verkkoteoria, luokkateoria) sekä paikka ja kurssin päivämäärä tarkentuvat infotilaisuuden jälkeen (riippuu mm. osallistujien määrästä).
Hinta: 600 EUR

3. Lentokoulutusosa (vähintään 25 tuntia)

Lentokoulutuksen aikana opit ohjaamaan ultrakevyttä lentokonetta turvallisesti

Lentokulutus alkaa keväällä 2021 säiden salliessa
Paikka: Nummelan lentopaikka, Nummela
Hinta: 3875 EUR, sisältää 25 lentotuntia (=vähimmäisvaatimus/vähimmäishinta). Lisätunnit 155 EUR/h

Tarkemmin lupakirjakurssista

1. Lupakirjakurssin 2021 infotilaisuus

Aika: lauantai 23.1.2021 klo 15:00
Paikka: Suomen Ilmailuliiton rakennus, Helsinki-Malmin lentopaikka

Ennen vuoden 2021 UP-lupakirjakurssin aloittamista asiasta kiinnostuneille järjestetään infotilaisuus, jossa kerrotaan UP-lupakirjakoulutuksesta, sen sisällöstä ja aikataulusta sekä UP-lentämisharrastuksesta yleensäkin. Tilaisuudessa on mukana lennonopettajien ja jo pidempään lentämistä harrastaneiden lentäjien lisäksi myös vastikään harrastuksen aloittaneita MILKiläisiä, joilta voi kysyä omakohtaisia kokemuksia lentokoulutuksesta ja ultralentoharrastuksesta.

Osallistuminen lupakirjakurssin infotilaisuuteen on kaikin puolin vapaaehtoista ja ilmaista. Kokemuksemme mukaan siihen kuitenkin kannattaa osallistua, sillä harrastajien kanssa käyty keskustelu on antoisaa. Saat uutta harrastustasi varten hyviä vinkkejä sekä koulutusta että harrastamista varten.

2. Teoriakoulutus

Kurssi alkaa helmikuussa, arvioitu kesto: noin 4 kk.

Teoriakoulutuksen aikana opit lentäjän tarvitseman teoriatiedon. Teoriakoulutusta on yhteensä 48 tuntia. Koulutusaiheita on kolmetoista. Jokaisen koulutusaiheen päätteeksi on koe.

MILKin teoriakoulutus järjestetään joko luokkaopetuksena tai verkkoteoriana (päätös infotilaisuuden jälkeen). Luokkaopetuksen suurin etu on yhdessä oppiminen ja se, että voi tarvittaessa kysyä heti. Myös muiden oppilaiden kysymykset ja tuntien aikana käytävä keskustelu on kokemuksemme mukaan hyödyllistä ja mielenkiintoista ja auttaa uutta lentäjää omaksumaan tarvittavia tietoja ja taitoja.

3. Lentokoulutus

Alkaa: keväällä 2021 säiden salliessa
Paikka: Nummelan lentopaikka, Nummela

Lentokoulutuksen aikana opit käsittelemään konetta maassa ja ilmassa sekä hallitsemaan ja lentämään konetta turvallisesti. Aluksi lentokoulutus tapahtuu lennonopettajan kanssa lentäen. Lentokoulutusta annetaan vähintään 25 tuntia, josta lennät vähintään viisi (5) tuntia yksin! Lentokoulutusohjelmaan kuuluu kentän lähialueella suoritettavien koululentojen lisäksi myös matkalentoja muille kentille. Vierailet valvotulla lentokentällä ja opit lentämään lennonjohdon antamien ohjeiden mukaisesti.

Lentokoulutus toteutetaan sinun ja lennonopettajasi sopiman aikataulun mukaisesti. Lentokoulutus voidaan aloittaa jo ennen kuin teoriakoulutus on kokonaan suoritettu.

UP-Koulutus2

Koulutuksen hinta

Teoriakoulutus 48 tuntia 600 EUR
Lentokoulutus 25 tuntia** 3875 EUR **
lisälentotunti 155 EUR
**25 tuntia on vähimmäisvaatimus, hinta on vähimmäishinta

Suomen Ilmailuliiton rakennus Helsinki-Malmin lentopaikalla

Lentokoulutus: Nummelan lentopaikka

Tervetuloa MILKin koulutukseen!

Intra