Kerhon syyskokous pidettiin Nummelassa 21.12.2020 n. 20 kerholaisen osallistuessa kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämällä tavalla. Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin erovuoroiset uudelleen sekä lisäksi Tapio Valminen.

Kerhon hallitus vuodelle 2021 on seuraava

Jorma Sucksdorff pj 1v
Tero Holländer          1v
Ralf Liljestrand          2v
Tommi Saaristo         1v
Tapio Valminen         2v
Merja Virta                 2v
sihteeri ja varapuheenjohtaja valitaan järjestäytymiskokouksessa.

Hallitus 2020Intra