KERHON TOIMINTA

Koulutusta ja omaehtoista ilmailutoimintaa kivassa porukassa

Kerhon tarkoituksena on luoda jäsenistölle mahdollisuus turvalliseen lentämiseen kohtuukustannuksin nykyaikaisella kalustolla. Toimintamme harrastuspohjaisena kerhona pitää kustannustasomme alhaisena. Kerhon koneet ovat jäsenten käytettävissä edullisesti. Paikallis- ja matkalentoja tehdäänkin tiuhaan tahtiin yhdessä ja yksin.

MILK kouluttaa uusia lentäjiä peruskursseilla ja muuntokoulutuksella muiden ilmailulupakirjojen haltijoista. Koulutamme jäseniämme myös uusiin konetyyppeihin ja järjestämme muuta ultrakevytilmailuun liittyvää koulutusta tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Taitoja ylläpitävää koulutusta annamme mm. kuukausittain järjestettävien kerhopäivien yhteydessä. Järjestämme säännöllisesti teemakoulutuksia ajankohtaisista aiheista.

Toimintapaikkana Nummela

Kalustollamme on hallipaikat Nummelan lentopaikalla (EFNU). Koneissa on voimassa olevat kausikortit kaikille Suomen lentokentille Helsinki-Vantaata lukuunottamatta.

Paikallislentojen lisäksi kerho pyrkii edistämään myös matkalentämistä. Kerhon koneilla lennetäänkin kotimaan matkojen lisäksi usein myös ulkomaille.

Koneet pidetään lentokunnossa

Koneiden huoltotoiminta pitää huoltoryhmämme kiireisenä erityisesti kesäkaudella. Huollot tehdään kerhon omana harrastustyönä. Kokemusta ja osaamista huoltamisesta onkin kertynyt runsaasti. Uusille innokkaille on aina tilaa tulla kokeneempien oppiin.

Koneet huolletaan valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti oman huolto-organisaation toimesta. Eri laitteille on määritelty myös käyntijaksot, jonka jälkeen laitteet vaihdetaan uusiin tai perushuolletaan. Koneiden kuntoa valvotaan myös säännöllisin katsastuksin.