LUPAKIRJAKOULUTUS

Ultrakevytlentäjän lupakirjakoulutus MILKistä

MILK järjestää kursseja ultrakevytlentäjän lupakirjan saamiseksi.

Lupakirjakursseja pyritään järjestämään kaksi kertaa vuodessa, kevättalvella ja (mahdollisesti) alkusyksystä.

Peruskurssi sisältää teoriaopiskelua ja koululentoja vähintään 25h. Purjelentäjille ja moottorilentäjille on oma kurssipaketti, joka sisältää tarvittavat lentotunnit.

Ennen varsinaista kurssia järjestetään infotilaisuus (vapaa pääsy), jossa on milkkiläisiä vastaamassa kurssiin ja yleensäkin ultralentämiseen liittyviin kysymyksiin.

Lentotunnit

Lentämisen voi aloittaa jo teorialuentojen aikana. Yhden koululennon pituus on 30-45 min. Matkalentotunnilla voi lentää pidempäänkin kerralla. Oppilaalle nimetään oma lennonopettaja, jonka kanssa sovitaan molemmille sopivia lentoaikoja. Säätila (mm. tuuli, pilvikorkeus, näkyvyys) vaikuttaa lentotunnin toteutumiseen ja onkin hyvä varautua siihen, että jo varattuja koululentoja voidaan joutua sovittelemaan uuteen ajankohtaan. Koululentoon sopiva sää on tärkeä turvallisuustekijä, josta ei kannata tinkiä.

Koululennot lennetään pääsääntöisesti Malmilta (EFHF) tai Hyvinkäältä (EFHV). Radioliikenteen oppiminen ja muun lentoliikenteen huomioiminen tulee luonnostaan lentokoulutuksen aikana tutuksi. Matkalennolla käydään esim. Turussa ja Tampereella.

Teoriakoulutus verkko-opiskeluna

Lennon teoriaosuus opiskellaan itsenäisesti verkko-opiskeluna. Tarvittaessa pidetään kerhon koulutustiloissa koulutusilta, jossa käydään tärkeimmät asiat läpi ja selvitetään avoimia kysymyksiä.

Perusvaatimus UP-lentolupakirjan saamiselle

Perusvaatimus UP-lupakirjan saamiseksi on 17 vuoden ikä ja normaali terveys. Silmälasit eivät ole este. Kurssin voi aloittaa jo 16 vuotiaana. Ennen koululentojen aloitusta kannattaa hankkia lentäjän lääketieteellinen kelpoisuustodistus, ns. medikaali, jota varten pitää käydä ilmailulääkärin tarkastuksessa. Medikaalin voi toki hankkia myöhemminkin, mutta sen on oltava voimassa lentokoulutuksen aikana viimeistään ennen ensimmäistä yksinlentoa.

Koulutusta varten kerhon jäseneksi

Vakuutusehtojen mukaan kerhon koneilla saa lentää vain jäsenet. Koulutusta varten sinusta tulee MILKin jäsen. Voit luonnollisesti päättää myöhemmin, haluatko jatkaa jäsenenä myös koulutuksen jälkeen ja lentää kerhon koneilla lupakirjan haltijana. Lähes kaikki lupakirjakurssin käyneet jatkavat kerhon jäsenenä, sillä kerhon toiminta ja lentokalusto ovat laadukkaita.

Kurssihinnan lisäksi tulee vähän muitakin kuluja, kuten

  • Jäsenmaksut (kerhon liittymis-ja vuosimaksut)
  • Käynti ilmailulääkärissä, lääketieteellisen kelpuutuksen maksut Trafille
  • Tarkastuslento
  • Lupakirjamaksut
  • Materiaalikustannuksia (esim. lentopäiväkirja, ilmailukartat jne.)

Peruskurssi maksetaan osissa koulutuksen edistyessä

  • Teoriakurssi maksetaan ensimmäisen luennon jälkeen
  • Koululennot maksetaan kuukausittain (kerho lähettää laskun seuraavan kuukauden alussa).

Lisätietoja

 

Yhteystiedot

Kerhon koulutuspäällikkö on Armin Züger, Puhelin: 040 512 1464 (illalla)
Sähköposti: koulutus(at)milk.fi

Ota yhteyttä ja tule meille lentämään itsellesi lupakirja!