Lentosuunnitelmalomakkeen täyttöohjeeseen on tullut päivitys 05NOV20.
Muutos (sivulla 3) (kohta 1 – yleistä:

Voimassaoloajat lentosuunnitelmaan merkitystä lähtöajasta (EOBT) laskettuna ovat: (...)
-30 / +60 MIN, kun kyseessä on VFR-lentoa varten esitetty lentosuunnitelma

On kuitenkin huomioitava:
– esim. rajanylitys voi asettaa tiukempia vaatimuksia
– muissa valtioissa voi olla tiukempia vaatimuksia ( esim. -0 / +20 MIN)
– tieto löytyy yleensä AIPsta: ENR 1.10 / 1.11